NOIR

NOIR – Nordic Reports (OSINT) er et fællesskab af artister, journalister og arkitekter, som arbejder multidisciplinært med undersøgende journalistik.